Türcülük Doğaldır

Doğal olan her şey en iyisidir dürtüsüyle yanıp tutuşan naif güruh eski eğlencesi olan teknoloji karşıtlığını bırakıp türcülük karşıtlığına geçmiş gibi gözüküyor. Teknoloji karşıtlığı; şehirlerde yaşadığımız için özümüzden koptuğumuzu iddia eden, ve teknoloji olmasaydı ortalama 35 yıl yaşayacağını bilmeyen insanlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Bir hayvan türü olarak fazla ileri gittiğimizi öne sürenlerin yeni iddiasına göre türcülük ırkçılığa denktir ve doğa dışıdır. Halbuki türcülük ne ırkçılıktır ne de doğa dışıdır.

Öncelikle türcülük doğaldır. Bir hayvan türünün kendi türünü diğerlerinin önüne koyması sadece doğal değil, aynı zamanda evrimsel açıdan zorunluluktur. Hayvan sevgisi takdir edilecek bir durum; kişisel disiplinden, ahlaki inanıştan veya dinden ötürü hayvan yememek kişinin kendi bileceği bir iş ve kişisel fikrime göre de takdir edilesi. Gelgelelim et yemeyi vahşet olarak addetmek ve et yiyenlere saldırmak haddini bilmez bir davranış. Doğal olmamaktan bu kadar yakınan insanların köpek dişli bir omnivor olmasına rağmen et yememenin doğal olmadığının farkında olmaması ise gülünç bir durum.

cute

insan yemeyen ama fare yiyen iki yüzlü türcü ve faşist kedi

İnsan hem etçil hem otçuldur. İkisini de yemesi gerekecek biçimde evrimleşmiştir. Et yemeli miyiz tartışmasını tek başına anlamsızlaştıran köpek dişini evrimle kazanmamızı sağlayan 2 milyon yıl önceki insanımsı primatlar, yırtıcıların leşlerini yiyerek proteinle beynin gelişmesini sağlamıştır. Et olmasaydı insanımsıların diğer primatlardan bir farkı olmazdı. Et yemenin birkaç yüzyıl önce siyasi sebeplerden yüceltildiğini zanneden bilimdışı iddialar evrimin milyon yıllık zorunluluklarının yanında bahsi geçmeyecek kadar anlamsızdır, dolayısıyla erkek egemenliğiyle eti bağdaştıran rezil iddiaların Dünya’nın öküzün boynuzları arasında durduğu iddialarından bir farkı yoktur, yaşadığı çağdaki bin yıllık bilimsel ilerleme dışında.

Et yeme meselesinin türcülükle ilişkisi şundan kaynaklanıyor, türcülüğün kötü bir şey olduğunu iddia edenler dana eti yendiğinin fakat köpek eti yenmediğini söylüyorlar. Et yiyen bir insana, kendisinin köpeği olduğunu hatırlatıp onu da yer miydin diye soruyorlar. Esasen bu sorudaki yetersizlik insanın yediği hayvan konusunda seçim yapan tek canlı olduğu sanrısından kaynaklanıyor. Doğada hayvanlar önüne gelen her canlıyı yemez, avı konusunda seçici olmak insana mahsus bir şey değil. Evcil köpeğin yenmediği meselesine gelince, elbette ki insanlar köpeği yemezler. Evrimle insan ve köpek arasında bağ oluşmuştur, insanlarla yakınlaşan bazı kurtlar insanlarla yaşadığı ve onlar tarafından seçildiği için köpeğe evrilmiştir. Köpek insanların artıklarıyla beslendiği için bu birlikteliği seçmiştir, insan ise kendine fiziksel koruyucu bulduğu için. İnsan ve köpek arasında mutualist ilişki vardır. Köpek insanın avı değildir, hiçbir zaman da olmamıştır, yenmesi için hiçbir sebep yoktur ve danaların aksine yenmemesi tamamen doğaldır. Doğada halihazırda hiçbir mutualist hayvan birbirini yemez, bir gergedan asla üzerindeki keneleri temizleyen kuşları yemeye kalkışmaz.

İnsanın yediği hayvan konusunda tür kayırması tamamen doğaldır. Kediyi, köpeği yemeyip başka hayvanları yemesi doğa dışı bir davranış değildir; bu tarz ayrımcılık bütün hayvanlarda görülür. Türcülük asla ırkçılık, cinsiyetçilik veya homofobi gibi bir ayrımcılık olamaz. Bu ayrımcılıklar insan türü içindeki tamamen eşit bireylere yapılan hiçbir biyolojik dayanağı olmayan haksızlıklardır. Türcülük ise doğadaki her hayvanda görülen türün kendini diğerlerine karşı koruma dürtüsüdür. Oldukça basit açıklamak gerekirse bir aslan hiçbir zaman başka bir aslana saldırmaz, kendi türünü en iyi şekilde devam ettirebilmek için ceylana saldırır.

tumblr_mew6lzoGtf1qhh6n0o1_500 (1)

hayatında besin piramidi tabirini duymamışlar tarafından yapılan dünyanın en hatalı görseli

İnsan besin zincirinin en tepesinedir. Bunu iddia etmek insanı doğadan soyutlamaya çalışmak değildir. İnsanın kendini besin zincirinin en tepesinde hangi hakla gördüğünü sorgulayanlar besin zincirinin ne demek olduğunu bilmiyor olmalılar, bunu reddetmek bilen insan için mümkün değil. İnsan tabii ki besin zincirinin tepesindedir, bütün hayvanları yakalayıp avlayabilir; bunu söylemek insan canı diğer hayvanların ve bitkilerin (hep unutulurlar bu tartışmada) canından kıymetlidir demekten ziyade açık bir gözlemdir.

Türcülük doğaldır, et yemeyen bir omnivor olmak ise doğal değildir. Türcülük her hayvanda görülen evrimle kazanılmış bir özelliktir. İnkar edenlerin şu soruları cevaplaması lazım, yanan bir binadan hangisini kurtarırsınız, köpeği mi insanı mı? İnsanı elbette, bu kolay soruydu. Peki bir seçeneğin ölmesini seçmek zorunda kalsanız hangisini seçersiniz; 100 geyik mi, 50 köpek mi, 1 insan mı? 10 bin geyik mi, 1 insan mı? 1 milyon köpek mi, 1 insan mı? Abartılı sayılarda dahi insanı kurtarmayı seçiyorsanız tebrikler, türcüsünüz ve bu tamamen doğal ve doğru bir davranış.

Reklamlar